ZADANIE 6. (1 pkt)

 

Schemat klatki piersiowej człowieka (widok z boku) w czasie wdechu i wydechu.

 

Wybierz opis (spośród A, B, C, D), który prawidłowo określa rolę mięśni międzyżebrowych i przepony w czasie wdechu i wydechu.

 

 

 

Wdech

Wydech

A

Skurcz mięśni międzyżebrowych
i przepony.

Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i przepony.

B

Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i przepony.

Skurcz mięśni międzyżebrowych
i przepony.

C

Skurcz mięśni międzyżebrowych
i rozluźnienie przepony.

Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i skurcz przepony.

D

Rozluźnienie mięśni międzyżebrowych i skurcz przepony.

Skurcz mięśni międzyżebrowych
i przepony.

 

 

.................................................................................................................................................