www.matura.oswiata.org.pl
Portal Oświata
Google
 
Strona główna Matura 2012 Przygotuj się Jak się uczyć Nie bój się Po maturze
Strona główna testów maturalnych

Przedmiot: Fizyka, egzamin: Matura 2010

Pytanie 1

Po przelocie samolotu powstaje smuga kondensacyjna spalin, tworząc na niebie ślad
(rysunek). Ślad ten przedstawia
A - tor
B - drogę
C - prędkość
D - przemieszczenie

Pytanie 2

Do pionowo zawieszonej nitki przymocowano 3 niewielkie ołowiane kulki.
Odległość między stołem a pierwszą kulką wynosiła 10 cm a odległości
pomiędzy kolejnymi kulkami wynosiły 30 cm i 50 cm odpowiednio (rysunek).
Następnie przecięto sznurek ponad kulką k3 i kulki zaczęły swobodnie spadać.
Czas, po którym pierwsza kulka uderzyła w stół w porównaniu z czasem, jaki
upłynął między uderzeniami kolejnych kulek o powierzchnię stołu jest:
A - krótszy niż czas między upadkiem kulek k2 i k3.
B - najkrótszym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.
C - najdłuższym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.
D - taki sam jak czasy między upadkiem kulek k1 i k2 oraz k2 i k3.

Pytanie 3

W satelicie krążącym po kołowej orbicie na wysokości znacznie mniejszej od promienia
Ziemi, uruchomiony został silnik i wartość prędkości względem Ziemi wzrosła do 11,2 km/h.
Satelita ten:
A - będzie poruszał się po orbicie eliptycznej wokół Ziemi.
B - będzie dalej poruszał się po tej samej orbicie wokół Ziemi.
C - opuści orbitę okołoziemską a następnie naszą Galaktykę.
D - opuści orbitę okołoziemską i pozostanie w Układzie Słonecznym.

Pytanie 4


A - 26
B - 28
C - 32
D - 33

Pytanie 5

W półprzewodnikach domieszkowych typu n, w stosunku do półprzewodników samoistnych,
mamy do czynienia z:
A - niedoborem dziur
B - nadmiarem dziur
C - niedoborem elektronów
D - nadmiarem elektronów.

Pytanie 6

Spośród przedstawionych poniżej zestawów jednostek wybierz ten, który zawiera tylko
podstawowe jednostki układu SI.
A - mila, kilogram, godzina
B - kilometr, gram, godzina
C - metr, kilogram, sekunda
D - centymetr, gram, sekunda

Pytanie 7

Jednobarwna wiązka światła przechodzi kolejno przez trzy różne
ośrodki (rysunek). Jeżeli kąty α, β, γ spełniają warunek: α > γ > β,
to bezwzględne współczynniki załamania ośrodków spełniają
warunek
A - n1 < n2 < n3
B - n1 > n2 > n3
C - n1 < n3 < n2
D - n1 = n2 = n3

Pytanie 8

Wszystkie gwiazdy podzielone zostały na 7 zasadniczych typów widmowych. Oznaczone
zostały one wielkimi literami O, B, A, F, G, K, M, których kolejność odpowiada malejącej
temperaturze gwiazd. Gwiazdami należącymi do typów K i M mogą być:
A - pulsary
B - białe karły
C - czarne dziury
D - czerwone olbrzymy


Copyright Technika  Kontakt